บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ศิลปะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่ห้อง Classroom ของตนเอง

ครูผู้สอน ศิลปะ

ผลงานเด่นนักเรียนคำเที่ยง

รางวัลที่หนึ่ง งานไลอ้อน ประเทศไทย

ศิลปกรรม ปตท

ภาพวาดดอกกุหลาบ

รางวัลยอดเยี่ยม ปตท

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ศิลปะ

ลายเส้น

ลายเส้น

ลายเส้น

แสงเงา

ตัวอย่างคลิปวีดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=iZ6GBPiOsVg

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน